Просвјета појачала рад на промовисању српског језика
Архива за 2013. годину

Јун – Просвјета појачала рад на промовисању српског језика у Аустрији

Протекли дани у јуну били су изузетно динамични за Одбор СПКД Просвјете у Аустрији, посебно у раду на промовисању и очувању српског језика, како у сарадњи са партнерским организацијама и аустријским институцијама, тако и у самосталним активностима. Mеђусобна сарадња Просвјете са осталим српским организацијама по том питању успела је да буде дигнута на виши ниво и у том заиста потребном заједничком деловању појавио се нови квалитет.

Битан елеменат у томе био је да је Просвјета снажно подржала одржавање Конференције Срба у Аустрији у организацији Савеза Срба Аустрије, како својом стручном и логистичком подршком, тако и суштинском сарадњом на раду у припреми Резолуције Срба у Аустрији, која се налази у процесу финализације. Посебно у домену језика и образовања, као и очувања културе и традиције, експерти Просвјете су се потрудили да дају свој печат у припреми тог заједничког подухвата. С обзиром да је значају учења српског језика на том скупу поклоњена велика пажња, рекло би се да су у томе успели.

Питање образовања на матерњем, српском језику, једно је од кључних за боље познавање немачког језика и позитивну интеграцију у овдашње већинско друштво. Осим тога, боље знање матерњег језика појачава мотивацију младих за више образовање и оспособљавање за квалитетнији живот у расејању али и евентуални повратак у своју земљу.

Подсећамо да се настава нашег језика од стране градских структура у Бечу тренутно организује само као добровољна и то под називом „БКС“ (Босниш,Кроатиш,Сербиш), што многи стручњаци сматрају застарелим, непотпуним, али и недовољно атрактивним за ученике и родитеље који стога децу у мањем броју уписују на овај вид наставе. Са друге стране, Просвјета у свим својим пројектима промовише вишејезичност, посебно форсирајући учење српског језика, што је важно, али једноставно недовољно, с обзиром на велики број Срба у Бечу.

У складу са тиме, Просвјета је у сарадњи са Заједницом српских клубова у Бечу организовала подијумску дискусију на тему „Важност наставе на матерњем језику за српску заједницу у Бечу“. Учествовали су преставници бечког Школског савета за образовање, који су задужени за организацију наставе на матерњем језику, као и стручњаци за језик и интеграцију. Интересовање је било огромно, а дискусија врло динамична, што је показало да је то добар пут за остварење интереса доброг дела припадника српске заједнице у Бечу. Ово је био први у низу сусрета којима ће се покушати да се српски језик, као такав, уведе у образовни систем Беча и Аустрије.

Председник бечке Просвјете, проф. Срђан Мијалковић, учествовао је активно у припреми и току дискусије, заступајући заједничке аргументе и тезу да бројна српска заједница у Бечу има и могућности и права да се, као део аустријског друштва, равноправно укључи у заједнички систем образовања и да се омогући квалитетно учење српског језика за све оне који ту потребу имају.

ALLE NACHRICHTEN