Органиграм СПКД Просвјета

 • СПКД ПРОСВЈЕТА
  • ПРОСВЈЕТА АУСТРИЈА
   • СКУПШТИНА
   • ПРЕДСЕДНИК
    УПРАВНИ ОДБОР
    • ПРАВО И
     ФИНАНСИЈЕ
    • КООРДИНАЦИЈА ПРОЈЕКАТА
     • ПРОСВЕТНО-
      ПЕДАГОШКИ
     • КУЛТУРНО-
      ПРОМОТИВНИ
    • МЕДИЈИ И
     КОМУНИКАЦИЈА
    • САВЕТ
   • НАДЗОРНИ
    ОРГАН