Платформа о раду СПКД Просвјета Аустрија

Имајући у виду да је велики број Срба одабрао Републику Аустрију као своју државу у којој имају намеру да живе и раде, те тако обезбеде духовни, економски и културни просперитет за себе, своју породицу и окружење у коме живе;

У циљу  бољег упознавања и разумевања аустријског и српског народа, свесни да ова два народа имају огромну културну баштину,  којом се могу подичити међу осталим европским и светским народимa;

Желећи да се искористе предности двојезичне писмености и образовања, мултикултуралности и суживота у мултиетничким срединама;

Српско просветно и културно друштво „Просвјета“, одбор у Аустрији, објављује:

ПЛАТФОРМУ о будућем раду

1. СПКД „Просвјета“ одбор у Аустрији (у даљем тексту Друштво) окупља оне чланове који српски народ, културу, језик, писмо, историју и традицију посматрају као недељиву целину, без обзира на порекло, место живота, стварања или деловања.

2. Друштво ће својим активностима настојати да негује, развија и подиже општу културу и образовање српског народа који живи у Републици Аустрији и свих осталих који то желе да остваре у оквиру Друштва.

3. Друштво је одлучно да развија свест код српског народа у Аустрији о потреби знања српског језика, ћириличног писма, осећаја припадност православној духовности, српској култури, традицији и историји, као  неотуђивим  елементима  европских вредности.

4. Друштво ће путем предавања, дискусија, књижевних вечери, интегративних пројеката, културних манифестација, књижевног издаваштва и наставе на матерњем језику, размене информација, заједничког дружења, међусобног поштовања и уважавања настојати да српском народу и српским пријатељима у Аустрији покаже, представи и приближи оно што је најбоље и најнапредније у историји, култури, естетици и етици српског народа.

5. Друштво ће сва културна, образовна, просветна, информативна и друга удружења и друштва, која са истим или сличним циљевима делују у Републици Аустрији сматрати братским и биће отворено за сарадњу са њима. Заједничко деловање и удруживање ради постизања општег добра за српску заједницу, српске пријатеље и остале грађане Аустрије je важна карактеристика Друштва.

6. Друштво ће деловати јавно и држаће широм отворена врата за све аустријске пријатеље, као и пријатеље из других етничких група у Аустриjи.