ванредна изборна Скупштина
Arhiva za 2017. godinu

April – Saopštenje o održanoj Vanrednoj izbornoj skupštini SPKD „Prosvjeta“

Sa zadovoljstvom vas obavještavam da smo u nedjelju, 9. aprila 2017. godine, u Kulturnom centru Pale, održali vanrednu izbornu Skupštinu Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva „Prosvjeta“ i time stavili tačku na nesporazume koji su u proteklih nekoliko mjeseci bili prisutni u našoj „Prosvjeti“.

Kao što ste i do sada više puta obavještavani, ova vanredna Skupština je sazvana na inicijativu 26 opštinskih i gradskih odbora SPKD „Prosvjeta“, a na sjednici održanoj u Zvorniku 25. februara ove godine, na kojoj su prisustvovali predstavnici Glavnog odbora u starom sazivu i Glavnog odbora izabranog na skupštini „Prosvjete“ održanoj 24. decembra 2016. u Palama, te predstavnici predlagača inicijative, tj. 26 opštinskih i gradskih odbora SPKD „Prosvjeta“, a sve u kapacitetu punog kvoruma, jednoglasno je donesena odluka da se održi vanredna Skupština SPKD „Prosvjeta“ i na njoj provjeri legitimitet novoizabranih organa „Prosvjete“, kojeg su u međuvremenu počeli da osporavaju neki članovi Glavnog odbora i svega nekoliko opštinskih i gradskih odbora „Prosvjete“ pod njihovim uticajem. Za pripremu vanredne skupštine izabrana je posebna Radna grupa, o čijim rezultatima i prijedlozima ste, takođe, blagovremeno obavještavani. Pošto se bilo čiji legitimitet teško može drugačije provjeriti nego novim izborima, to je zakazana i održana vanredna Skupština SPKD „Prosvjeta“ imala karakter i funkciju izborne Skupštine našeg Društva.

I zaista, u nedjelju, 9. aprila ove godine, u Palama su izabrani novi organi Društva, i to: Predsjednik, Glavni i Nadzorni odbor.

Skupština je radila u potrebnom kvorumu, jer je na početku zasjedanja Verifikaciona komisija utvrdila, na osnovi kriterijuma o aktivnostima opštinskih i gradskih odbora koji su obznanjeni i dostavljeni svim opštinskim i gradskim odborima, da Skupštinu, u skladu sa Statutom „Prosvjete“, čine 42 odbora (95 delegata), a jučerašnjem zasijedanju prisustvovalo je 48 delegata i jedan broj aktivista našeg Društva iz nekoliko opštinskih i gradskih odbora koji nisu imali status delegata, nego gosta, bez prava glasa. (Mnogi odbori u posljednje četiri i više godina nisu imali nikakvu aktivnost, nisu održali ni jednu sjednicu opštinskog odbora, a kamoli redovnu ili izbornu skupštinu, o čemu nije informisan Glavni odbor, ne zna se ko im je predsjednik, nemaju adresu sjedišta niti kontakt telefon i sl, iz čega nije teško zaključiti da ti odbori de facto ne postoje).

Na skupštini Društva održanoj 9. aprila 2017. godine prisustvovali su delegati izabrani po proceduri i kriterijumima koje je utvrdila Radna grupa za pripremu vanredne skupštine, a o čemu smo sve odbore SKPD „Prosvjeta“ više puta obavještavali i upoznavali, pa se u skladu s njima, primjera radi, pokazalo da je samo Gradski odbor iz Banje Luke donio više od 100 potpisanih i ovjerenih pristupnica (tačno 223) i po toj osnovi imao pravo, pored predsjednika Odbora, na još dva delegata.

Na Skupštini su prisustvovali delegati iz sljedećih opštinskih i gradskih odbora: Banja Luka, Beograd, Beč, Bileća, Višegrad, Glamoč, Gradiška, Zvornik, Kozarska Dubica, Kotor Varoš, Ljubinje, Obudovac, Prijedor, Prnjavor, Rudo, Sokolac, Srebrenica, Šamac, Teslić, Čajniče i Čelinac, a iz opravdanih razloga nisu mogli prisustvovati delegati iz Laktaša, Kneževa, Dervente, Herceg Novog, Pariza, Novog Goražda, Berkovića, Mostara, Srbca, Lopara, Vlasenice i još nekih drugih. Takođe, Skupštini su prisustvovali članovi Glavnog odbora: Mihajlo Vujović, Danka Mitrović, Slobodan Nagradić, Miloš Kovačević, Dejan Mastilović, Milenko Jevđević, Milan Radovanović, Dragan Paponjak, Branislav Kecman, Radoslav Perić, Srđan Mijalković i Momir Vasiljević, te predsjednik Nadzornog odbora, g. Dušan Jovanović. Ponavljam, na vanrednu Skupštinu bili su pozvani delegati iz svih opštinskih i gradskih odbora, bez bilo kakve diskriminacije.

U međuvremenu (8. 4. 2017) je svoju izbornu Skupštinu pokušala održati grupa članova Glavnog odbora i oni opštinski i gradski odbori koji ne priznaju legalitet i legitimitet izabranih organa na Izbornoj skupštini održanoj 24. decembra 2016. u Palama. U tome nije uspjela jer na tom skupu nije bilo kvoruma. Žao nam je što su tako postupili i što nisu prihvatili našu pruženu pomiriteljsku ruku i došli na vanrednu Skupštinu naše „Prosvjete“ u nedjelju, 9. aprila ove godine, da zajednički, bratski i pomiriteljski otklonimo nesporazume koji su opterećivali rad „Prosvjete“ u posljednjih nekoliko mjeseci. Još više žalimo zbog nedoličnih riječi i kvalifikacija o pojedinim našim aktivistima koje je ta grupica napisala u svom saopštenju nakon neuspjelog skupa, na kojem su se odnekud pojavili i „predstavnici“ odborȃ koji godinama nisu ništa (u)radili, što znači da i ne postoje, npr. odbor u Doboju. Ali, to ostavljamo na savjest onih koji su tako postupili. Takođe, žalimo što jedan broj delegata iz odbora Društva koji su u kontinuitetu podržavali rad organa „Prosvjete“ izabranih na prethodnoj Izbornoj skupštini, iz opravdanih razloga, nije bio u prilici da učestvuje u radu naše Skupštine održane u nedjelju 9. aprila ove godine.

Vanredna Skupština počela je svoj rad po dnevnom redu koji je formulisala Radna grupa, o čemu su obaviješteni ne samo delegati za Skupštinu, nego i svi opštinski i gradski odbori, članovi Glavnog i Nadzornog odbora Društva. Nakon rasprave i usvajanja Izvještaja Verifikacione komisije, vanredna Skupština je jednoglasno donijela odluku da Skupština svoj dalji rad nastavi kao izborna Skupština Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva „Prosvjeta“. Izborna Skupština je radila po dnevnom redu, kojeg je, takođe, utvrdila Radna grupa i dostavila ga svim delegatima uz poziv za Skupštinu.

U ovom saopštenju želim da vas, u najkraćim crtama, obavijestim o rezultatima rada izborne Skupštine SPKD „Prosvjeta“. Radna grupa je predložila sastav Nadzornog odbora kojeg je izborna Skupština jednoglasno izabrala. Predsjednik Nadzornog odbora je g. Filip Perišić, dugogodišnji aktivista „Prosvjete“ iz Kotor Varoši, a članovi su g. Vedran Francuz, sekretar Opštinskog odbora SPKD „Prosvjeta“ Gradiška i g. Dragi Jovanović, predsjednik Opštinskog odbora iz Srebrenice.

Radna grupa je predložila kandidate za novi sastav Glavnog odbora, koji su, nakon ozbiljne i iskrene rasprave, u kojoj je učestvovalo više delegata Skupštine (o tome ćete detaljno biti upoznati kad se usvoji Zapisnik sa Izborne skupštine), potvrđeni kao lista kandidatia i o njoj se izjasnila Skupština. Listu kandidata za članove Glavnog odbora Izborna skupština je jednoglasno usvojila. Prema tome, za članove Glavnog odbora u novom sazivu izabrani su: Dušan Jovanović (Šamac), Mihajlo Vujović (Banja Luka), Danka Mitrović (Višegrad), Velemir Avdalović (Gacko), Slobodan Nagradić (Banja Luka), Miloš Kovačević (Istočno Sarajevo − Beograd), Dejan Mastilović (Beograd), Radosav Perić (Zvornik), Milenko Jevđević (Banja Luka), Rajko Tanasijević (Trebinje), Slobodan Kovačević (Pale), Mile Zeljić (Kozarska Dubica), Dragan Paponjak (Rudo), Srđan Mijalković (Beč – Austrija), Branislav Kecman (Prijedor), Milan Radovanović (Bileća), Momir Vasiljević (Čajniče), Živko Ptrović (Teslić) i Brankica Radonjić (Prnjavor).

Nakon toga izborna Skupština je izabrala i predsjednika Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva „Prosvjeta“. Na samom početku rasprave o ovoj tački dnevnog reda, Skupštini se obratio g. Mihajlo Vujović, predsjednik „Prosvjete“ izabran na Skupštini održanoj 24. 12. 2016. godine. On je predložio da Skupština izabere novog predsjednika Društva. Prijedlog je obrazložio željom i potrebom da se i ličnim primjerom doprinese pomiriteljskoj orijentaciji novoizabranih organa „Prosvjete“ i prevazilaženju nesporazuma prisutnih u „Prosvjeti“ u posljednjih nekoliko mjeseci. Skupština je prihvatila Vujovićevo obrazloženje, nakon čega je za predsjednika jednoglasno izabran g. Dušan Jovanović iz Šamca.

Izborna Skupština je, takođe jednoglasno, usvojila Odluku o primopredaji dužnosti između novoizabranog predsjednika „Prosvjete“, g. Dušana Jovanovića i predsjednika Društva u periodu 2012−2016, g. Slobodana Savića.

Na prijedlog g. Slobodana Nagradića, izborna Skupština je jednoglasno odbacila i ocijenila kao štetnu za srpski narod i srpski jezik nedavno u Sarajevu potpisanu tzv. Deklaraciju o zajedničkom jeziku i zadužila prof. dr Miloša Kovačevića, člana Glavnog odbora, da pripremi saopštenje za javnost o tome.

Na kraju Skupštine njenim učesnicima se izuzetnom Vaskršnjom besjedom obratio član Glavnog odbora, proto Momir Vasiljević i čestitao predstojeće Vaskršnje praznike.

Poslije Skupštine održana je prva (konstitutivna) sjenica novoizabranog Glavnog odbora. Glavni odbor je izabrao tri potpredsjednika, i to: Danku Mitrović, Velemira Avdalovića i, nakon odustajanjaa g. Slobodana Nagradića, Mihajla Vujovića. Izbor sekretara Društva će se obaviti na narednoj sjednici Glavnog odbora. Takođe, Glavni odbor je zadužio g. Nagradića da, dok se definitivno ne riješi pitanje priređivača „Prosvjetinog“ Kalendara, priredi, u saradnji sa još nekim članovima Glavnog odbora, Kalendar za 2016. i 2017. godinu, kako se ne bi previše kasnilo u izdavanju te publikacije. Glavni odbor je razmatrao još nekoliko tekućih pitanja iz svoje nadležnosti.

 

Poštovani prijatelji,

Nadam se da sam ovim Saopštenjem koliko-toliko vjerno prenio atmosferu sa izborne Skupštine našeg Društva, te odluke i zaključke koje je ona donijela. Uvjeren sam da smo ovom Skupštinom povratili kredibilitet koji je srpska „Prosvjeta“ decenijama imala u srpskom narodu i da smo prevazišli nesporazume koji su nas opterećivali u prethodnom periodu. Takođe, nadam se da će novoizabrani organi Društva, u skladu sa Statutom, vršiti svoju ulogu na dobrobit svih članova „Prosvjete“. Zbog toga, a u želji da u budućnosti radimo još bolje i više, bratski pozivam sve odbore i dosadašnje aktiviste SPKD „Prosvjeta“ da prihvate odluke izborne Skupštine, da se okanu diskvalifikacija u prepisci, posebno na društvenim mrežama, i da zajednički djelujemo na ostvarivanju misije koju srpska „Prosvjeta“ ima. U narednom periodu ćemo vas redovno obavještavati o svim aktivnostima koje organi Društva budu preduzimali.

S poštovanjem i bratskom ljubavlju,
Predsjednik SPKD „Prosvjeta“ Dušan Jovanović, prof.

Pr. Prosvjeta Austrija, 12.04.2017.

SVE VESTI