Prosvjetine škole srpskog jezika u Austriji

Jedan od najvažnijih prioriteta SKPD „Prosvjeta Austrija“ jeste očuvanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma. Poznavanje maternjeg jezika je ključni segment u očuvanju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta.
SKPD Prosvjeta Austrija već duži niz godina organizuje i sprovodi Školu srpskog jezika za sve uzraste.

Osim toga, kroz bolje znanje maternjeg jezika, a za Srbe je to srpski, lakše i brže će se usvajati i strani jezik, u ovom slučaju nemački. Time se olakšava i ubrzava integracija, ne samo na jezičkom već i na svim nivoima.
U Austriji nema srpskih dopunskih škola, pa je nastava na maternjem jeziku od 1992. godine sastavni deo austrijskog školskog sistema. Bosanski, srpski i hrvatski jezik (BHS) se u austrijskim osnovnim školama predaje kao jedan jezik.
Imajući u vidu činjenicu da ogroman broj Srba živi u Beču (po nekim procenama i do 200 hiljada), nameće se potreba formiranja srpske škole u kojoj bi se srpski jezik predavao kao poseban jezik.

1) Cilj projekta „Škola srpskog jezika“ je omogućiti srpskoj i drugoj deci koja to žele a žive u Beču, da uče i neguju srpski jezik i kulturu, kako bi kod njih sačuvali i povećali osećaj nacionalne pripadnosti i vezu sa maticom, kao i jačanje svesti o svom nacionalnom i kulturnom identitetu.

2) Nosilac projekta „Škola srpskog jezika“ je SKPD „Prosvjeta“ – Odbor u Austriji. Rukovodilac projekta je prof. Srđan Mijalković.

3) Nastavu na srpskom jeziku će realizovati profesori srpskog jezika, koji predaju u austrijskim osnovnim školama ili profesori koji imaju pedagoško obrazovanje i iskustvo u radu sa učenicima.

4) Sprovođenje projekta „Škola srpskog jezika“ otpočelo je sredinom septembra 2013. godine i traje i danas.

5) Nastava se izvodi u grupama:
a) mlađi uzrast (od prvog do četvrtog razreda)
b) srednji uzrast (od petog do osmog razreda)
c) stariji uzrast (od 15 do 18 godina)

6) Nedeljni fond časova iznosi tri školska časa. Časovi mogu biti organizovani i u bloku.

7) Nastava se realizuje u prostorijama na više različitih mesta na teritoriji Austrije. U nastavku možete pogledati gde je sve u Austriji zastupljena Prosvjetina škola srpskog jezika.

8) Evaluacija se sprovodi upotrebom evalaucionih upitnika, koji sadrže ocenu vezanu za sadržaje, načine prezentovanja sadržaja, pripremljenosti predavača i organizaciji nastave.

Škola radi sa blagoslovom Njegovog Preosveštenstva Episkopa austrijsko-švajcarskog g. Andreja.

Kontakt informacije na E-Mail office@prosvjeta.at, kao i u dole navedenim crkvama i udruženjima.

Preuzmite formular za upis u Prosvjetinu školu srpskog jezika, ispunite ga i pošaljite na gore navedenu E-Mail adresu.