Prosvjetina škola srpskog jezika
Arhiva za 2020. godinu

Februar – Dan maternjeg jezika – da i srpski bude ravnopravan

Danas je međunarodni Dan maternjeg jezika.

Korišćenje svog maternjeg jezika je za sve ljude osnovno ljudsko pravo i tekovina slobode i demokratije.

Na žalost u Austriji srpski jezik još nije zvanično priznat, već se koristi nametnuta izmišljena politička konstrukcija “bks”(bošnjačkokroatosrpski), iako je posle nemačkog upravo srpski jezik sa najviše govornika u ovoj zemlji!

To nije dobro ni za građane Austrije srpskog maternjeg jezika, ni građane Srbije i sve Srbe koji žive i rade u Austriji, ni za ostale građane Austrije, jer šteti ugledu ove zemlje, koja se inače smatra uspešnom u domenu zaštite ljudskih prava.

Kao odgovorna organizacija, Prosvjeta u Austriji već godinama, na mnogo načina, pa i kroz projekat Škola srpskog jezika, pokušava da pozitivno utiče na to da se ova situacija popravi, na korist svih, a naročito brojne dece i mladih koji u Austriji odrastaju u uslovima dvojezičnosti.

Uz poštovanje za sve jezike, u želji da se i srpskom jeziku obezbedi jednaki status i jednaka prava kao i ostalima, pozivamo sve građane i odgovorne institucije u Austriji, ali i Srbiji, kao matici, da pomognu da srpski jezik i građani koji ga koriste budu ravnopravni sa svima ostalima!

Neka nam je srećan Dan maternjeg jezika!

 

Povodom međunarodnog Dana maternjeg jezika,

Saopštenje Upravnog odbora SPKD Prosvjeta Austrija, Beč, 21.02.2020.

SVE VESTI