20 година Републике Српске
Arhiva za 2012. godinu

Novembar – Srpski entitet u Bosni i Hercegovini – 20 godina Republike Srpske

U Insbruku je u subotu, 17. novembra 2012. godine u organizaciji Srpske pravoslavne omladine Insbruk – SPO(J)I održano poslednje predavanje na nemačkom jeziku za 2012. godinu, na temu „Srpski entitet u Bosni i Hercegovini – 20 godina Republike Srpske“.

Predavanje je održano u poznatom kafeu Kacung (Katzung) u Starom gradu u Insbruku, a predavač je bio Marko Miloradović, student Pravnog fakulteta Univerziteta u Insbruku i jedan od prvih članova Omladinske organizacije SPO(J)I.

Predavanju je prisustvovao značajan broj gostiju, među kojima su pretežno bili Austrijanci i Srbi. Ispred grada Insbruka prisustvovao je mr Gerhard Fric, predsednik Skupštine grada Insbruka, a ispred Zajednice Srba u Tirolu, predsednik te krovne organizacije, gospodin Gostimir Marić. Na predavanju o Srpskoj je takođe prisustvovao i mr Mladen Filipović, direktor Regionalnog predstavništva Republike Srpske u Austriji, koji je za ovu priliku doputovao čak iz Beča, što je za svaku pohvalu i primer kako se poštuje svoj narod.

Na samom početku predavačke večeri je Vladimir Vlajić, predsednik i jedan od 9 osnivača Srpske pravoslavne omladine Insbruk – SPO(J)I, pozdravio sve prisutne goste i objasnio je kako je izabrana tema ove predavačke večeri. On je objasnio da je tokom prethodnih 20 godina prošireno mnogo negativnih laži o srpskom narodu i da su Srbi predstavljeni kao jedini krivci za nesrećni rat u bivšoj Jugoslaviji, ali da to ne može nikako biti tačno, jer su za sukob potrebne najmanje dve strane, a pošto istina nije tako crno-bela, kao što je predstavljena u mnogim medijima, Omladinska organizacija SPO(J)I je odlučila da poslednje predavanje na nemačkom u 2012. posveti upravo srpskom entitetu u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, koja obeležava 20. godišnjicu postojanja i da na tom primeru predstavi situaciju na Balkanu iz jednog drugog ugla, iz perspektive mladog emigranta najnovije generacije.

S druge strane mnogo je i nesuglasica među srpskim narodom, jer mnogi Srbi iz Srbije optužuju braću preko Drine da nisu „pravi“ Srbi, već nešto drugo, te je još jedan od ciljeva ovog predavanja bilo da se i to razmotri i da se svima stavi do znanja da smo svi, bez obzira da li smo iz Srbije ili Republike Srpske pripadnici srpskog naroda i da se ne trebamo deliti, po nekim podmetnutim osnovama.

Na samom uvodu predavačke večeri svim prisutnima je objašnjeno da je cilj predavanja, da se ovakve tabu-teme razmotre zajedno u jednoj objektivnoj i mirnoj atmosferi bez previše emocija, da se sagledaju različite perspektive situacije na Balkanu i da se zajedno dođe do rešenja, jer omladini pripada budućnost i zato omladina svih naroda sa Balkana treba zajedno da izgrađuje mirnu budućnost i saradnju na prostorima na kojima živi, kao na primer u Tirolu i Austriji.

Zatim je u kratkom obraćanju sve prisutne goste veoma srdačno pozdravio mr Gerhard Fric, predsednik Skupštine grada Insbruka, koji je između ostalog zadužen za integraciju. On je napomenuo da ne voli reč integracija, jer se često menja sa

asimilacijom i zato se mr Fric sa svojim saradnicima zalaže za raznovrsnost kultura, tradicija i istorija u Insbruku, jer smatra da ne moramo svi biti isti da bi se slagali. Poželeo je puno uspeha u daljem radu Omladinskoj organizaciji SPO(J)I i istakao je da podržava predavačke večeri poput ove, a uz to je pokazao da se po malo služi i srpskim jezikom.

Odmah posle izlaganja mr Gerharda Frica, Marko Miloradović je započeo predavački deo, tokom kojeg je za početak svima predstavio mapu Bosne i Hercegovine sa svojim entitetima, objašnjavajući koliko danas stanovnika živi u Bosni i Hercegovin i pojedinim entitetima. Marko Miloradović je gostima takođe objasnio šta je to Bosna i Hercegovina, ko u njoj živi i kako taj suživot funkcioniše sa dva entiteta – Republikom Srpskom i Federacijom, kako bi svi prisutni gosti, Austrijanci i Srbi, mlađi i malo stariji, dobili jasan pregled na samom početku njegovog predavanja.

Nakon toga, svima je predočio kako je izgledao sastav stanovništva pre i tokom rata, a kako izgleda danas, dodajući da danas u Republici Srpskoj većinu čine Srbi, a u Federaciji Hrvati i Bošnjaci i da često dolazi do političkih blokada od jedne i druge strane.

Marko je takođe pojasnio kako je došlo do mirovnog sporazuma u Dejtonu 1995. godine i kako se danas u Bosni i Hercegovini razmatra tema rata i bliske prošlosti. Tokom izlaganja u okviru ove tačke, Marko je napomenuo da je za njega kao studenta pravnog fakulteta, odluka Međunarodnog suda pravde u Hagu veliko negativno iznenađenje, koje zadaje ogroman udarac pravdi, dodajući da se tako svi napori, da se izgradi stabilna i mirna budućnost na Balkanu baca u vodu i da to može imati ozbiljne posledice u odnosima između naroda bivše Jugoslavije i da tako može biti ugrožena ideja o pomirenju.

Tako se prešlo na temu o budućnosti Bosne i Hercegovine i čitavog Balkana. Marko Miloradović je svima predstavio tri moguća rešenja, a to su pripajanje Republike Srpske Srbiji, nezavisnost Srpske ili Bosna i Hercegovina u sličnom sastavu u kojem se i danas nalazi. Ujedno je pokrenuta otvorena, objektivna i mirna diskusija između predavača i publike u kojoj su učestvovali skoro svi gosti, a na pitanje kako Marko Miloradović vidi Republiku Srpsku i situaciju na Balkanu iz svoje lične perspektive, on je odgovorio da je njegov san da Srbija i sve zemlje na Balkanu postanu „najdosadnije“ zemlje, bez ratova i konflikta u kojima narod neće više živeti na ivici egzistencije, već da će imati stalno zaposlenje i da neće morati da brine za budućnost svoje dece.

Po završetku predavačke večeri sakupljena je i humanitarna pomoć za Željka Tomića iz Republike Srpske, koji je oboleo od leukemije i kojem je potrebna finansijska pomoć za terapiju, a iznos koji je sakupljen ove večeri iznosi tačno 170,70 evra. Sav predavački događaj je zabeležen od strane Aleksandra Mihailovića ispred Medija za za dijasporu.

Srpska pravoslavna omladina Insbruk – SPO(J)I ovom prilikom još jednom zahvaljuje svim prijateljima, podržavaocima, donatorima i gostima, a posebno

mr Gerhardu Fricu, mr Mladenu Filipoviću, gospodinu Gostimiru Mariću i predstavniku srpskih medija za dijasporu, Aleksandru Mihailoviću, koji su svojim prisustvom uveličali poslednje predavanje naše organizacije na nemačkom jeziku u 2012. godini, u nadi da ćemo se uskoro ponovo videti na jednoj od sledećih aktivnosti Omladinske organizacije SPO(J)I.

ZAJEDNO SMO JAČI,

Srpska pravoslavna omladina Insbruk – SPO(J)I

SVE VESTI