Школа српског језика

 

Настава се одржава недељом у:

- 2. Бечком округу, просторије Храма Васкрсења Христовог на 1. спрату (Engerthstrasse 158, 1020 Wien) од 11:30 до 14:00 часова.

- 3. Бечком округу, у сутурену Храма Св. Саве (Veithgasse 3, 1030 Wien) од 11:00 до 14:00 часова.

- 16. Бечком округу, у просторијама Храма Рођења Пресвете Богородице, (Neulerchenfelderstrasse 47, 1160, Wien) од 11:30 до 14:30 часова.

 

И од септембра 2018. суботом у:

- Санкт Пелтену, у просторијама Храма Св. Апостола Томе (Hanuschplatz 5, 3100 St. Pölten) од 18:00 до 20:00 часова.


Настава је предвиђена за децу од 7 до 15 година: настава српског језика, учење ћирилице, културе и историје српског народа.

Контакт информације у просторијама Просвјете, на E-Mail office@prosvjeta.at као и на телефон: 0667 77 11 255

Преузмите формулар за упис у школу српског језика

 

Пројекат „Школа српског језика“

Један од најважнијих приоритета СКПД „Просвјета Аустрија“ јесте очување српског језика и ћириличног писма. Познавање матерњег језика је кључни сегмент у очувању српског националног и културног идентитета.
Осим тога, кроз боље знање матерњег језика,а за Србе је то српски, лакше и брже ће се усвајати и страни језик, у овом случају немачки. Тиме се олакшава и убрзава интеграција, не само на језичком већ и на свим нивоима.
У Аустрији нема српских допунских школа, па је настава на матерњем језику од 1992. године саставни део аустријског школског система. Босански, српски и хрватски језик (БХС) се у аустријским основним школама предаје као један језик.
Имајући у виду чињеницу да огроман број Срба живи у Бечу (по неким проценама 150 хиљада), намеће се потреба формирања српске школе у којој би се српски језик предавао као посебан језик.

1) Циљ пројекта „Школа српског језика“ је омогућити српској и другој деци која то желе а живе у Бечу, да уче и негују српски језик и културу, како би код њих сачували и повећали осећај националне припадности и везу са матицом, као и јачање свести о свом националном и културном идентитету.

2) Носилац пројекта „Школа српског језика“ је СКПД „Просвјета“ – Одбор у Аустрији. Руководилац пројекта је проф. Срђан Мијалковић.

3) Наставу на српском језику ће реализовати професори српског језика, који предају у аустријским основним школама или професори који имају педагошко образовање и искуство у раду са ученицима.

4) Спровођење пројекта „Школа српског језика“ одпочело је средином септембра 2013. године и траје и данас.

5) Настава се изводи у групама:
а) млађи узраст (од првог до четвртог разреда)
б) средњи узраст ( од петог до осмог разреда)
ц) старији узраст ( од 15 до 18 година)

6) Недељни фонд часова износи три школска часа. Часови могу бити организовани и у блоку.

7) Настава се реализује у просторијама на адреси Gerglgasse 14, у 3. Бечком округу, у просторијама Храма Васкрсења Христовог, у 2. Бечком округу, kao i u prostorijama Hrama Ro+ewa Presvete Bogorodice u 16. Beökom okrugu.

8) Евалуација се спроводи употребом евалауционих упитника, који садрже оцену везану за садржаје, начине презентовања садржаја, припремљености предавача и организацији наставе.

За спровођење наставе на српском језику неопходна су минимална средства (у износу од 5000 евра) за набавку потребних наставних учила, уџбеника и приручника, израду дидактичко-методичких материјала, обезбеђивање наставних средстава, исплату хонорара предавачима, као и евентуално изнајмљивање прикладног простора за извођење наставе.

Имајући у виду чињеницу да је Канцеларија за сарадњу са дијаспором и Србима у региону, у свој „Програм рада за 2013. годину“ уврстила, између осталог, и подршку пројектима који имају за циљ очување и учење српског језика у дијаспори, искрено се надамо да ће средства за овако значајан пројекат, чији је задатак развијање љубави према српском језику његово очување и потреби да се негује, бити одобрена.

У то име, унапред се захваљујемо на заједничком подухвату очувања српског националног идентитета, језике и културе.

Руководилац пројекта
Проф. Срђан Мијалковић