Фотографије из 2011. године

 

22.10.2011. - Посета српским војничким  гробљима из 1. светског рата у околини Беча


25.12.2011. - Пореске олакшице на бака-сервис