Jun - Obaveštenja

PROSVJETINA ŠKOLA SRPSKOG JEZIKA 2016

Obaveštenje:

Posle dogovora sa predstavnicima naše Crkve u Beču, kao i sa ostalim partnerima, Uprava SPKD Prosvjeta Austrija, osnivač i nosilac projekta "Prosvjetina škola srpskog jezika" donela je odluku da se ovogodišnji semestar škole završi dana 29.maja 2016. godine.

Ova odluka je doneta zbog jednostranog prekida saradnje od strane honorarnih nastavnica Ljubice Karić Kapetanović i Katarine Nešović Milošević. Proteklih meseci one su prekinule kontakte sa predstavnicima Prosvjete, a 20. aprila ove godine na ilegalnom sastanku sa delom roditelja u prostorijama jedne firme u Beču pokušale su da privatizuju projekat. O tome nisu obavestile ni Prosvjetu ni Crkvu.

One su time definitivno jednostrano prekinule saradnju sa svim partnerima na projektu i zloupotrebile poverenje koje im je dato. Samovoljno su prekinule nastavu i nanele štetu i učenicima i organizatorima projekta.

Kako su se mnogi zbunjeni roditelji obratili Upravi Prosvjete, kao osnivaču i odgovornom nosiocu projekta, Uprava je u dogovoru sa predstavnicima Crkve rešila da razjasni sve nedoumice kod svih koji su podržavali i podržavaju rad ove škole, od osnivanja, do danas. Višegodišnjim radom Prosvjeta je ne samo osnovala školu već je i obezbedila sve uslove za funkcionisanje projekta, nastava je besplatna, svi računi i honorari uredno su isplaćivani. Prosvjeta je školu osnovala i održava je uz blagoslov i veliku pomoć naše Crkve i drugih institucija, zbog zajedničkog interesa i potrebe naše dece da uče svoj jezik. Ničija lična korist nije i ne može biti iznad toga.

Po odluci Uprave, a zbog samovoljnog i jednostranog prekida saradnje, manipulacije roditeljima, pokušaja privatizacije, nanošenja štete projektu i svim korisnicima i partnerima, honorarne nastavnice angažovane na tom projektu: Ljubica Karić Kapetanović i Katarina Nešović Milošević isključene su iz Prosvjete i sa njima je saradnja završena.

Upravni odbor "Prosvjete" je u saradnji sa našom Crkvom već angažovao školovane pedagoge za dalju nastavu, koji će od septembra nastaviti sa normalnim radom sa decom u "Prosvjetinoj školi srpskog jezika".

Uprava odbora SPKD Prosvjete u Austriji

 

ZAHVALJUJEMO EPARHIJI AUSTRIJSKO-ŠVAJCARSKOJ NA VELIKOJ PODRŠCI OVOM I OSTALIM PROGRAMIMA PROSVJETE

Projekat je sufinansiran od strane Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu

Prosvjeta Beč, Austrija, 01.06.2016.

 


 

 

Poštovani članovi SPKD „Prosvjeta“, Austrija, dragi prijatelji,

Uspešnom organizacijom Srpskog novogodišnjeg koncerta u Beču i Duhovnim razgovorima o značaju i ideji Prosvjete, započeli smo ovu, petu godinu od osnivanja odbora SPKD „Prosvjeta“ u Austriji. Ovim putem želimo da Vas obavestimo da je u proteklom periodu u Upravi Društva došlo do određenih promena.

Krajem protekle godine, pismom od 5. decembra 2015. bivši sekretar Grozdana Bulov se iz svojih razloga povukla sa funkcije sekretara Društva. Ta njena odluka je na sastanku Uprave od 16. decembra prihvaćena, njena ostavka je usvojena, a na funkciju sekretara izabrana je Svetlana Matić, članica Uprave.

Na sastancima Uprave od 5. odnosno 22. februara 2016. usvojena je ostavka od 19. januara 2016. člana Uprave Danijela Trailovića, kao i dotadašnjeg zamenika blagajnika Nedeljka Savića (od 18. decembra 2015.). Oni su svoje obaveze savesno i uredno vršili do svog istupanja iz Uprave, na čemu im posebno zahvaljujemo. Na mesto zamenika blagajnika kooptirana je Zorica Vulić, koja je i ranije (od 2011. do 2013.) bila član Uprave i obavljala dužnost sekretara, a na mesto člana Uprave kooptirana je Jelena Krstić, koja je takođe u jednom od ranijih saziva bila njen član.

Na sastanku Uprave održanom 22. februara 2016. u kancelariji „Prosvjete“, kome su prisustvovali i članovi Nadzornog odbora Društva i potvrdili sve donesene odluke, sa mesta potpredsednika je smenjen Željko Gašić, a sa mesta člana Uprave i iz Društva isključen je Boris Šešlija. Uprava je ocenila da je njegovim delovanjem poslednjih nekoliko meseci narušen ugled Društva. Uprava je na istom sastanku kooptirala Vjeru Rašković Zec, dosadašnjeg veoma aktivnog člana „Prosvjete“ u Upravu i izabrala je na mesto potpredsednika. Na upražnjeno mesto člana Uprave kooptiran je Srđan Kuzmanović, dugogodišnji aktivni član Društva.

Uprava želi da se i ovim putem zahvali svojim bivšim članovima na dosadašnjem predanom radu, koji su oni, kao deo tima Prosvjete, krunisali svojim aktivnim učešćem u organizaciji i održavanju jubilarnog, petog, Srpskog novogodišnjeg koncerta „Prosvjete“ u Beču, 13. januara ove godine.

Uprava želi da pozdravi svoje nove, a ipak iskusne članove, koji su odgovorno prihvatili svoje obaveze i odlučili da svojim povratkom i ulaskom u Upravu doprinesu daljem uspešnom radu odbora Prosvjete u Austriji.

Upravu SPKD „Prosvjeta“, Austrija čine:

prof. Srđan Mijalković, predsednik
dr Vjera Rašković Zec, potpredsednik
prof. Svetlana Matić, sekretar
MIB Dragana Popović, zamenik sekretara
dr Vuk Komnenović, blagajnik
Zorica Vulić, zamenik blagajnika
sveštenik Krstan Knežević, član Upravnog odbora
prof. Jelena Krstić, član Upravnog odbora
Melanija Stojko, član Upravnog odbora
Srđan Kuzmanović, član Upravnog odbora

Uprava će, kao i do sada, nastaviti svoj odgovoran rad za napredak i razvoj Društva.

Sa zadovoljstvom Vas podsećamo da će se predstojeće aktivnosti SPKD „Prosvjeta“ Austrija usmeravati obeležavanju našeg predstojećeg jubileja, petogodišnjice u radu, a sledeća prilika za susret su novi Duhovni razgovori, 5. marta ove godine, o čemu više možete saznati u rubrici "Najave".


Prosvjeta Beč, Austrija, 29.02.2016.