Negujmo naš jezik


Srdačno Vas pozivamo na Prosvjetinu tribinu - Tema: Negujmo naš jezik. Sagovornik: Mladen Filipović, šef predstavništva Republike Srpske u Austriji.